Βόλτα στη φύση

.


Λήψη το 1966

Έξω από το χωριό σε βόλτα


Αριστερά ο Αχιλλέας Ζωγραφόπουλος δίπλα του ο Στέριος Ζωγραφόπουλος κάτω η Φιλομένη Ζωγραφοπούλου -Παπαϊωάννου και δεξιά της ο Κώστας Ζωγραφόπουλος