Αδρφές και νύφες σε φωτο - αναμνηστική

.

Το καλοκαίρι του 1959
Έξω από το σπίτι του μπάρμπα Γρηγόρη (Ντάης) στο αλώνι.
Από αριστερά προς τα δεξιά:

Ευδοξία (Σπύραινα) Ζωγραφοπούλου
Αλεξάνδρα (Θωμάενα) Ζωγραφοπούλου
Παγώνα Ζωγραφοπούλου
Σταυρούλα Ζωγραφοπούλου (Σμαροπούλου)
Αρτεμισία (Σούλη) Ζωγραφοπούλου (Σταυροπούλου)