Χορός στην πλατεία του χωριού

.

Έτος ( γύρω στο ΄50)
Τόπος κεντρική πλατεία του χωριού.

Γεγονός αδιευκρίνιστο

Χορεύουν από αριστερά προς τα δεξιά
1. Λεωνίδας Γακόπουλος
2. Θωμάς Ζωγραφόπουλος
3. Κώστας Γακόπουλος
4. Αχιλλέας Ζωγραφόπουλος
5. Σωτήρης Βλαχόπουλος (Πιτσιρίκος)
6. Αδιευκρίνιστο
7. Αδιευκρίνιστο.

Όλες αυτές οι φωτογραφίες μπορεί να πάρουν ταυτότητα με την βοήθεια σας και τις μνήμες των παλαιοτέρων.