Οικογένεια μπροστά στο σπίτι

.

Ετος ( )
Αναμνηστική φωτογραφία της οικογένειας των Ζωγραφοπουλαίων στο πατρικό τους σπίτι.

Καθισμένοι βρίσκονται Ο Πάππους ο Κώστας ο Σγουράφας (Ζωγραφόπουλος) και ο Ντάης (Θείος) Γρηγόρης Ζωγραφόπουλος αδερφός του πρώτου.
Δεξιά στέκεται ο Σπύρος Ζωγραφόπουλος ο πρωτότοκος γιός της οικογένειας .
Τα υπόλοιπα άτομα της φωτογραφίας θα ονοματιστούν μόλις αναγνωριστούν από τους παλαιότερους .